* SALES-LENTZ HANDBALL LEAGUE *  2017/2018

                                                HOMMES 1

1. Rei vun lénks no riets:

Marc TAUTGES, Ivan PAVLOVIC, Sedin ZUZO, Kéano ENGELS, François ESCHMANN

2. Rei vun lénks no riets:

Sandor RAC (Trainer), Pit BETTENDORFF, Dimitri COLLIGNON, Ermin MURIC, Petrit CAKAJ, Charel SETTINGER, Jean-Claude MULLER (President)

3. Rei vun lénks no riets:

Jordan CAMPOS SOUSA, Luca PARRINELLO, Radek HORÁK, David GYAFRAS, Ferenc GYAFRAS

Et feelen op der Foto: Sam FRÈRES, Paul MAY, Wohanne PIERRE, Ben WEIBEL