C O N S E I L  d'A D M I N I S T R A T I O N

Jean-Claude MULLER

 President

Sponsoring a Finanzen

Equippen

 

president@hbpeiteng.comTom MOLITOR

 Vizepresident

Caissier a Finanzen

techneschen Responsabelen

 

ca@hbpeiteng .com

                                     David JOSEPH

                   Responsabelen Hären 1 + U17 M                 Sponsoring

 


Eldin SOFTIC

Responsabelen Hären 2

Sponsoring

 Offiziell Club-Adress:

HANDBALL CLUB VUN DER GEMENG PÉITENG

B.P. 62

L-4701 PÉITENG